Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Dworak

tel/fax: 22 779 35 33